Mobil app

DK:

DINE FORBRUGSVARER SAMLET ÈT STED

Hos MultiLine kan du handle et bredt og dybt sortiment af non-food forbrugsvarer. Der er 24 varekategorier med kvalitetsløsninger inden for f.eks. papir- og aftørringssystemer samt dispensere, éngangsartikler, fødevare- og fastfood-emballager, borddækningsprodukter, drikke- og automatprodukter, affaldssortering, sække og poser, rengøringsmidler og -rekvisitter samt hospitalsprodukter. Vi handler også med køkkenudstyr og maskiner til fødevareemballering, så du kan samle dine indkøb ét sted. Med denne App gør vi det endnu lettere for dig at bestille dine faste forbrugsvarer på din foretrukne mobil-enhed. Den er tilgængelig til IOS og Android. Fås til gratis download i App Store samt Google Play store.

DET PRAKTISKE
Du kan logge ind og handle med din eksisterende MultiLine webshop e-mail/kode. Så har du adgang til at handle på din konto, din personlige favoritliste, ordrehistorik, indkøbskurv og forsendelsesmuligheder. Du skal altså ikke bestille eller oprette en ny bruger/konto for at anvende MultiLines App. Er du ikke kunde hos MultiLine, så opretter vi hurtigt en konto til dig og giver dig adgang til webshoppen. Du skal blot kontakte os på webshop@multiline.dk eller skrive direkte på vores LiveChat på hjemmesiden. Du kan også kontakte kundeservice på telefon +45 7010 7700.

HURTIG BESTILLING
Anvender du vores App, har du altid din bestillingsliste lige ved hånden. På et øjeblik kan du tjekke pris og lagerstatus på alle varer i webshoppen og foretage dine indkøb i en fart. Når du har afgivet din ordre, modtager du først en købsbekræftelse og dernæst en ordrebekræftelse via e-mail med detaljerede informationer om din bestilling.

SIKKERHED
Alle indkøb sker via sikre servere med den nyeste generation sikkerhedsforanstaltninger.

 


 

UK:

ONE-STOP-SHOPPING
MultiLine allow you to shop a wide and deep range of non-food disposable products. We have 24 product categories with quality solutions within eg. paper and wiping systems as well as dispensers, various disposable items, food and fast food packaging, tabletop products, beverage and vending products, waste sorting, sacks and bags, detergents and requisites, and hospital products. We also have a variety of kitchen equipment and machines for food packaging – get all you need in one place. With this App, we make it even easier for you to order your regular supplies on your preferred mobile device. It is available for IOS and Android. Available for free download in the App Store and Google Play store.

HOW-TO-DO
You can log in and shop with your existing MultiLine webshop e-mail/password. You then get access to shopping on your existing account, your personal favorite list, order history, shopping cart and shipping options. You do not have to order or create a new user/account to use the MultiLine App. If you are not a customer of MultiLine, we will quickly create an account for you and give you access to the webshop. Simply contact us at webshop@multiline.dk or write directly to our LiveChat on the website. You can also contact customer service on telephone +45 7010 7700.

QUICK ORDER
If you use our App, you always have your order list at your fingertips. In a moment, you can check the price and stock status of all items in the webshop and make your purchases in a hurry. Once you have placed your order you will first receive a purchase confirmation and then an order confirmation via e-mail with detailed information about your order.

SECURITY
All purchases are made via secure servers with the latest generation of security measures.

» Hovedkatalog

I hovedkataloget finder du en stor del af vores sortiment. Fra de kendte klassikere til et væld af nye produkter og løsninger. Kataloget giver dig hurtigt et overblik og er opbygget, så det kan inspirere dig.

» Køkkenudstyr

I kataloget finder du vores løsninger inden for diverse køkkenudstyr. Du kan nu sammensætte og supplere dine leverancer af varer med produkter til kontoret, køkkenet, kantinen eller lignende.

» Ansvarlighed & Omtanke

Vil du handle mere ansvarligt og med større omtanke for miljøet? Vi har nok markedets største udvalg af produkter og løsninger med forskellige miljøfortrin.

» Borddækning

Bliv inspireret af de seneste trends inden for borddækning gældende for foråret og sommeren 2024. Stort udvalg af både sæson- og helårsvarer inden for servietter, duge og løbere.

» Affaldssortering

I dette katalog har vi samlet et udvalg af vores sortiment inden for løsninger til affaldssortering. Det giver dig valgmuligheder mellem systemer, som har til formål at lette kildesorteringen af dit affald.

» Profilbrochure

MultiLine er landsdækkende med afdelinger både vest og øst for Storebælt. Vi er tæt på kunderne, og har samtidig et internationalt bagland. Læs mere om det i denne brochure.