LeverandørService

LeverandørService er et automatisk betalingssystem, som administreres af PBS Danmark A/S. Systemet sikrer, at vi som leverandør, efter aftale med jer, kan trække vort tilgodehavende direkte fra jeres bankkonto.

  • Slip for manuel betaling af regninger. Med LeverandørService skal I ikke længere holde styr på forfaldsdatoer.
  • Kreditnotaer fra os modregnes automatisk jeres betalinger – nemt og enkelt for jeres virksomhed.
  • Undgå rykkergebyrer ved for sen betaling. Med LeverandørService betales jeres regninger automatisk til tiden.
  • Få jeres leveringer til tiden. Med automatisk betaling stoppes jeres leveringer ikke pga. manglende betaling.

Har du spørgsmål kontakt da debitorbogholderiet

Debitorbogholderiet - 5783 4997

bogholderi.soro@multiline.dk

Tilmelding til LeverandørService

 

Ja tak, jeg giver hermed tilladelse til, at MultiLine A/S, CVR: 10665841 (herefter omtalt leverandør), automatisk trækker sit tilgodehavende via LeverandørService.

Undertegnede kunde opretter hermed den anførte træktilladelse. Træktilladelsen giver leverandøren tilladelse til – på nedennævnte konto – at trække det tilgodehavende, som efter aftale med mig hører under det dertil knyttede CVR Nr.

Betalingerne finder sted på de tidspunkter, som er meddelt mig af leverandør. Betalingsordningen er underkastet “Almindelige regler og vilkår for betalinger gennem LeverandørService”, med hvilke jeg er gjort bekendt.

Ved at afsende nedenstående tilmeldingsformular accepterer du vores debitorregler. Disse kan læses her.

  • Må allerede fakturerede ordrer trækkes ved forfald?
  • Jeg har læst og accepterer betingelserne, som findes på multiline.dk/debitorregler
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

» Hovedkatalog

I hovedkataloget finder du en stor del af vores sortiment. Fra de kendte klassikere til et væld af nye produkter og løsninger. Kataloget giver dig hurtigt et overblik og er opbygget, så det kan inspirere dig.

» Køkkenudstyr

I kataloget finder du vores løsninger inden for diverse køkkenudstyr. Du kan nu sammensætte og supplere dine leverancer af varer med produkter til kontoret, køkkenet, kantinen eller lignende.

» Ansvarlighed & Omtanke

Vil du handle mere ansvarligt og med større omtanke for miljøet? Vi har nok markedets største udvalg af produkter og løsninger med forskellige miljøfortrin.

» Borddækning

Bliv inspireret af de seneste trends inden for borddækning gældende for foråret og sommeren 2024. Stort udvalg af både sæson- og helårsvarer inden for servietter, duge og løbere.

» Affaldssortering

I dette katalog har vi samlet et udvalg af vores sortiment inden for løsninger til affaldssortering. Det giver dig valgmuligheder mellem systemer, som har til formål at lette kildesorteringen af dit affald.

» Profilbrochure

MultiLine er landsdækkende med afdelinger både vest og øst for Storebælt. Vi er tæt på kunderne, og har samtidig et internationalt bagland. Læs mere om det i denne brochure.