CSR

VI TAGER ANSVAR

Vi tager ansvar og driver vores forretning med respekt for det samfund, vi er en del af. Vi er bevidste om vores ansvar for at beskytte miljøet, sikre et godt arbejdsmiljø for vores medarbejdere, og vi tager vores sociale ansvar alvorligt.

Vi arbejder løbende på at forbedre os, og vi er spændte på, hvad næste skridt bliver. Du kan læse meget mere om, hvad vi konkret gør og arbejder på herunder..

.

VORES MILJØPOLITIK

Vi ønsker at drive vores forretning med respekt for miljøet, og derfor arbejder vi strategisk med at reducere vores miljøaftryk i alle dele af vores forretning. Det er udmundet i en miljøpolitik, hvor vi opstiller nogle håndgribelige mål for vores indsats.

MÅLSÆTNING FOR MILJØPÅVIRKNINGER

Vi vil drage omsorg for, at medarbejdere handler miljømæssigt forsvarligt og efterlever interne og eksterne regler i relation til deres virke i virksomheden.

Vi vil tilskynde vores leverandører at fremme miljømæssigt acceptable råmaterialer, produkter og serviceydelser

Vi vil sørge for, at miljøpolitikken er kommunikeret til alle medarbejdere og kunder og er offentligt tilgængelige på vores hjemmesider

Vi vil samarbejde med myndigheder om miljøspørgsmål

Vi vil opretholde ISO 14001 miljøcertifikatet

VORES MÅL ER

1

Vi vil reducere vores udledning af CO2

2

Vi vil genbruge mere affald og mindske mængden af affald til forbrænding

3

Vi vil mindske den totale mængde af affald, vi producerer

4

Vi vil sælge endnu flere bæredygtige produkter

5

Vi tilstræber at bidrage til en bedre verden til gavn for os alle.

VI PASSER PÅ SKOVENE MED FSC®

Vi vil gerne være med til at passe på verdens skove og de dyr og mennesker, der bor i dem. Derfor fører vi et stort udvalg af FSC-mærkede produkter. FSC-mærket gør det nemt for dig at træffe et miljørigtigt valg, og hvis du går efter FSC-mærket, når du køber produkter af træ eller papir, er du med til at gøre en forskel. Det gør du, fordi FSC sikrer, at skove drives ansvarligt med respekt for natur, dyr og mennesker, så kommende generationer kan nyde godt af dem.

Læs mere på www.fsc.dk og kig efter FSC-logoet i vores webshop næste gang, du handler.

VI ARBEJDER MED BÆREDYGTIGHED

Vi udvider løbende vores sortiment af bæredygtige produkter, og vi hjælper gerne vores kunder med at konvertere dele eller hele sortimenter til mere bæredygtige løsninger. Vi har altid en finger på pulsen i forhold til nye bæredygtige løsninger, som vi kan stille til rådighed for vores kunder.

Vi arbejder også med bæredygtighed i vores hverdag, hvor vi med forskellige tiltag forsøger at mindske vores miljøaftryk ved at indføre bæredygtige processer.

På vores kontorer er ventilationen fx timet, så der ikke bliver brugt mere energi, end der er brug for. Der er sensor på lyset for at spare på strømmen, og vi har indført affaldssortering på vores lager, hvor vores plastikemballage bliver genbrugt som affaldssække.

VI STØTTER LOKALOMRÅDET

Vi er en del af et lokalsamfund, og dermed har vi også et ansvar, vi skal leve op til. Derfor samarbejder vi blandt andet løbende med Sorø Kommune om at få socialt udsatte borgere i arbejde – det er en gevinst for samfundet, den enkelte og for os.

ET GODT ARBEJDSMILJØ

Vores medarbejdere er den vigtigste ingrediens i MultiLines succes, og vi arbejder løbende på at forbedre arbejdsmiljøet. Vi har generelt en meget lav personaleomsætning, og vores medarbejdere bliver hos os i mange år.

Vi er imod diskrimination: Vi mener, at hverken køn, etnicitet, seksualitet, alder eller nationalitet skal have indflydelse på behandlingen af vores medarbejdere. Vi ansætter på baggrund af erfaring, motivation og engagement. Vi tolererer ikke diskrimination eller forskelsbehandling. Vigtigst af alt, så skal MultiLine være et rart sted at være for alle vores medarbejdere, og derfor måler vi løbende medarbejder tilfredsheden og sætter ind, hvor det er nødvendigt.

Vi har en anonym whistleblowerordning, så vores medarbejdere altid kan føle sig trygge, hvis de har brug for at viderebringe information om uhensigtsmæssig adfærd i Bunzl. 

Du kan læse meget mere om, hvordan det er at arbejde i MultiLine, søge ledige stillinger osv. lige her.

VORES CODE OF CONDUCT

Vores adfærdskodeks definerer de principper og standarder, der ligger til grund for den måde, vi arbejder og driver forretning på. Det synes måske alt sammen lidt overvældende, men for det meste bør almindelig sund fornuft og overholdelse af grundlæggende adfærdsstandarder være vores rettesnor for valget af den rigtige fremgangsmåde.

Vores adfærd og beslutninger er en hovedårsag til Bunzls succes, og vi sætter en ære i at arbejde ud fra nogle grundlæggende værdier, som vi alle tror på.

Find vores Code of Conduct på engelsk lige her

 

» Hovedkatalog

I hovedkataloget finder du en stor del af vores sortiment. Fra de kendte klassikere til et væld af nye produkter og løsninger. Kataloget giver dig hurtigt et overblik og er opbygget, så det kan inspirere dig.

» Køkkenudstyr

I kataloget finder du vores løsninger inden for diverse køkkenudstyr. Du kan nu sammensætte og supplere dine leverancer af varer med produkter til kontoret, køkkenet, kantinen eller lignende.

» Bæredygtighed

Vil du handle mere ansvarligt og bæredygtigt? Vi sætter ord på vores tilgang til emnet og præsenterer et udvalg af markedets nok største sortiment af varer og løsninger, som gør en ekstra indsats.

» Borddækning

Velkommen til borddækningstrends til efteråret, julen og det kommende nytår. Årets sæsonvarer byder på forskellige flotte designs, som passer til efteråret, julen og nytåret.

» Affaldssortering

I dette katalog har vi samlet et udvalg af vores sortiment inden for løsninger til affaldssortering. Det giver dig valgmuligheder mellem systemer, som har til formål at lette kildesorteringen af dit affald.

» Profilbrochure

MultiLine er landsdækkende med afdelinger både vest og øst for Storebælt. Vi er tæt på kunderne, og har samtidig et internationalt bagland. Læs mere om det i denne brochure.