KUNDE: HOTELDIREKTØR


UDFORDRING


Hoteldirektøren stod med flere udfordringer med udgangspunkt i toiletpapiret.

Flere gange årligt stoppede toiletterne på hotellet, qua gamle installationer i gamle faciliteter.

Gæsterne ”lånte” også de almindelige toiletruller lidt for ofte, hvilket udgjorde et betydeligt svind.

Der blev spurgt ind til en alternativ løsning til traditionelle toiletruller. 

MULTILINES BUD


I samarbejde med Essity/Tork bydes der ind med SmartOne Twin, som er ét ark ad gangen i et lukket dispensersystem uden hylse. Sikrer ensartet dispensering og reducerer papirforbruget med 40%.

Papiret er lukket inde, hvilket gør løsningen yderst hygiejnisk. Det betyder også, at papiret ikke kan fjernes (uden at tage hele dispenseren med sig).

Ensartet løsning fælles-faciliteter og værelser, der giver et samlet ensartet udtryk samt letter bestilling og administration.

LØSNING

SmartOne Twin/Toiletpapir & dispenser:

■ Omkostningsbesparende

■ Svindreducerende

■ Effektiv

RESULTAT


En løsning som matcher kundens behov i forhold til en lokation med gamle faciliteter og et hygiejneløft generelt.

Udgiften til slamsugning 3-5 gange årligt pga. stoppede kloakker er elimineret.

Den lukkede SmartOne dispenser betyder at svindet af papir er helt elimineret.

Med to ruller i hver dispenser, oplever gæsterne ikke at løbe tør for toiletpapir selv om der er tale om et lukket system.Papiret er letopløseligt, hvilket matcher de eksisterende faciliteters niveau

» Hovedkatalog

I hovedkataloget finder du en stor del af vores sortiment. Fra de kendte klassikere til et væld af nye produkter og løsninger. Kataloget giver dig hurtigt et overblik og er opbygget, så det kan inspirere dig.

» Køkkenudstyr

I kataloget finder du vores løsninger inden for diverse køkkenudstyr. Du kan nu sammensætte og supplere dine leverancer af varer med produkter til kontoret, køkkenet, kantinen eller lignende.

» Ansvarlighed & Omtanke

Vil du handle mere ansvarligt og med større omtanke for miljøet? Vi har nok markedets største udvalg af produkter og løsninger med forskellige miljøfortrin.

» Borddækning

Bliv inspireret af de seneste trends inden for borddækning gældende for foråret og sommeren 2024. Stort udvalg af både sæson- og helårsvarer inden for servietter, duge og løbere.

» Affaldssortering

I dette katalog har vi samlet et udvalg af vores sortiment inden for løsninger til affaldssortering. Det giver dig valgmuligheder mellem systemer, som har til formål at lette kildesorteringen af dit affald.

» Profilbrochure

MultiLine er landsdækkende med afdelinger både vest og øst for Storebælt. Vi er tæt på kunderne, og har samtidig et internationalt bagland. Læs mere om det i denne brochure.