UDFORDRING


Opvasket glas og service skal være rent og miljøbelaste mindst muligt.
5% af den totale omsætning i en restaurant udgøres af opvasken, hvilket er en tung post.

Opvaskemidler genererer en del affald i form af dunke, som også optager stor plads i miljøer, som i  forvejen er udfordret på plads.

MULTILINES BUD


Apex fra Ecolab er en innovativ maskinopvaskeløsning, som består af kompakte produkter.

Det er et elektronisk baseret system, som sørger for korrekt og ensartet dosering med logging af alle nøgleparametre i opvasken. Systemet logger elektronisk 24 timer i døgnet

Apex er eneste løsning markedet med opvaskemiddel til maskinopvask uden faremarkering.

LØSNING

Ecolab Apex:

■ Ren opvask

■ Pladsbesparende

■ Ingen faremarkering

RESULTAT

Ensartede opvaskeresultater, som sikrer dynamisk håndtering i opvasken til glæde for personalet.

Ecolabs Apex kan potentielt reducere dine samlede udgifter til opvask med 10%.

Midlerne er ikke billigere, men de gør, at der spares på strøm, lønudgifter (52% af omkostninger), vandforbrug og affaldshåndtering.

Apex opvasker rent hver gang, hvilket giver færre omvaske og derved mindskes sliddet på maskinen.

» Hovedkatalog

I hovedkataloget finder du en stor del af vores sortiment. Fra de kendte klassikere til et væld af nye produkter og løsninger. Kataloget giver dig hurtigt et overblik og er opbygget, så det kan inspirere dig.

» Køkkenudstyr

I kataloget finder du vores løsninger inden for diverse køkkenudstyr. Du kan nu sammensætte og supplere dine leverancer af varer med produkter til kontoret, køkkenet, kantinen eller lignende.

» Ansvarlighed & Omtanke

Vil du handle mere ansvarligt og med større omtanke for miljøet? Vi har nok markedets største udvalg af produkter og løsninger med forskellige miljøfortrin.

» Borddækning

Bliv inspireret af de seneste trends inden for borddækning gældende for foråret og sommeren 2024. Stort udvalg af både sæson- og helårsvarer inden for servietter, duge og løbere.

» Affaldssortering

I dette katalog har vi samlet et udvalg af vores sortiment inden for løsninger til affaldssortering. Det giver dig valgmuligheder mellem systemer, som har til formål at lette kildesorteringen af dit affald.

» Profilbrochure

MultiLine er landsdækkende med afdelinger både vest og øst for Storebælt. Vi er tæt på kunderne, og har samtidig et internationalt bagland. Læs mere om det i denne brochure.