KUNDE: FACILITY MANAGER


UDFORDRING


Facility Manager med udfordring i, at personalet bruger for megen tid på at opfylde papir til håndaftørring ved toiletfaciliteter ifm. konference-facilitet.

3 daglige opfyldninger efter spidsbelastningsperioderne betød mindre tid til rengøringsopgaverne.

MULTILINES BUD


Implementering af H5 PeakService fra Tork. Et højkapacitetssystem med 2.100 håndark der kan opfyldes fortløbende på få sekunder.

Der er 410 komprimerede ark i en forpakning.

H5 dispenseren indeholder 250% flere håndark end en traditionel håndarks-dispenser. H5 dispenserer ét ark ad gangen.

LØSNING

H5 Peak Service:

■ Papir- og dispenserløsning

■ Mere tid til rengøring

■ Lageroptimering

RESULTAT


Man imødekommer udfordringen med konstant opfyldning. Medarbejderne kan med H5 nøjes med at fylde papir op 1 gang dagligt i modsætning til 3.

Effektiviteten i forhold til at have mere tid til at varetage rengøringsopgaverne er løftet.

Gæsterne oplever en hurtig afvikling af deres toiletbesøg, og der er ikke oplevelser med manglende papir i løbet af dagen, da der fyldes op én gang hver morgen.

» Hovedkatalog

I hovedkataloget finder du en stor del af vores sortiment. Fra de kendte klassikere til et væld af nye produkter og løsninger. Kataloget giver dig hurtigt et overblik og er opbygget, så det kan inspirere dig.

» Køkkenudstyr

I kataloget finder du vores løsninger inden for diverse køkkenudstyr. Du kan nu sammensætte og supplere dine leverancer af varer med produkter til kontoret, køkkenet, kantinen eller lignende.

» Ansvarlighed & Omtanke

Vil du handle mere ansvarligt og med større omtanke for miljøet? Vi har nok markedets største udvalg af produkter og løsninger med forskellige miljøfortrin.

» Borddækning

Bliv inspireret af de seneste trends inden for borddækning gældende for foråret og sommeren 2024. Stort udvalg af både sæson- og helårsvarer inden for servietter, duge og løbere.

» Affaldssortering

I dette katalog har vi samlet et udvalg af vores sortiment inden for løsninger til affaldssortering. Det giver dig valgmuligheder mellem systemer, som har til formål at lette kildesorteringen af dit affald.

» Profilbrochure

MultiLine er landsdækkende med afdelinger både vest og øst for Storebælt. Vi er tæt på kunderne, og har samtidig et internationalt bagland. Læs mere om det i denne brochure.